Lea

Lea
Als deu anys em vaig adonar que, amb la lectura, podia visitar altres terres i mons completament aliens al meu i que, durant el procés, era capaç de descobrir-me a mi mateixa. Així que, en cas de buscar-me, el més probable és que em trobeu de llibre en llibre, de biblioteca en biblioteca.
Lea
Als deu anys em vaig adonar que, amb la lectura, podia visitar altres terres i mons completament aliens al meu i que, durant el procés, era capaç de descobrir-me a mi mateixa. Així que, en cas de buscar-me, el més probable és que em trobeu de llibre en llibre, de biblioteca en biblioteca.

Guies

No s'ha trobat res

Ressenyes

Fotgrafia del Clementium

Dark Academia o la idealització del passat

Un moviment estètic i cultural contemporani que ens redescobreix els clàssics de la literatura.