Bases del concurs Bibarnabloc

  • Per poder participar

Tots els/les participants han de ser majors d’edat.

Tots els/les participants al concurs han de tenir el carnet de biblioteques.

Els/les participants al concurs del no poden ser treballadors/es de Biblioteques de Barcelona.

Tots els/les participants han d’haver fet un comentari a alguna de les entrades del bloc durant el període en què el concurs està obert. El comentari ha de ser dins el bloc, no es tindran en compte els comentaris a altres plataformes que utilitza Biblioteques de Barcelona, com Facebook, Twitter, etc.

Tots els/les participants al concurs han de facilitar una adreça de correu electrònic, aquesta adreça ha de coincidir amb la què s’ha utilitzat a l’hora de realitzar el comentari.

Els/les participants han de respondre la pregunta del mes a través del formulari que es penjarà al bloc.

  • Premis

Els premis s’anunciaran al bloc a simultàniament amb la pregunta del mes.

Entre totes les respostes correctes se sortejarà el premi anunciat. Biblioteques de Barcelona es posarà en contacte amb el guanyador.

Els premis s’han de recollir a una de les biblioteques de la ciutat. 

  • Difusió i drets d’imatge

En el moment de l’entrega del premi, es podrà fer una fotografia del guanyador/a i publicar-la al bloc i/o a qualsevol dels mitjans de difusió de BB. Les imatges es publicaran amb el nom del guanyador/a. La persona guanyadora autoritza al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, a captar mitjançant fotografia la seva imatge i que s’utilitzi exclusivament en el la difusió institucional de Biblioteques de Barcelona en suport digital.

La participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.