Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat

Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat
La Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat, inaugurada el 2001, és un servei públic gratuït i universal. La seva missió és garantir la igualtat d'oportunitats i el lliure accés a la informació, a la formació, al lleure i a la cultura dels ciutadans, per afavorir el diàleg, la cohesió social i el desenvolupament de la ciutadania.
Els conceptes, com a representacions lingüístiques de les idees, no surten del no-res. Fins aquí tothom bastant d’acord, espero.
La dansa és el llenguatge del cos, el pren com a matèria essencial, instrument per comunicar i font d’experiència i memòria.
Hi ha llocs comuns per a un imaginari que la ciència ficció ha anat creant, sobretot, al llarg del segle passat. Invencions que han esdevingut trets d’identitat que ja no cal explicar, idees que semblen plausibles o, si més no, creïbles en l’univers especulatiu en el qual juguen.
L’amor (i el sexe), el menjar i la mort són tres constants que es donen en la literatura universal, indistintament de la cultura d’origen dels escriptors. Davant la potència argumental de l’amor o de la mort, el menjar sembla un recurs menor dins la trama de qualsevol ficció.